August 6, 2018

Asfalt i Stampuar

Cebic Urban Design, në partneritet me TS Asfalti S.r.l, sot përfaqëson një pikë referimi konkrete për sa i përket risive në sektorin e zhvillimit teknik urban.

Produktet e ofruara nga Cebic Urban Design – mbi të cilat kompania B&T Constructions mbështetet në ekzekutimin e këtyre punimeve – mbulojnë një gamë të gjerë të zgjidhjeve shumë novatore që janë në gjendje të kënaqin çdo nevojë të klientëve, si publikë ashtu edhe privatë.

Ndër risitë e prezantuara nga Cebic është edhe sistemi Fotokatalitik anti-smog dhe anti-bakterial. Kjo tipologji trajtimi parashikon përdorimin e një rezine fotokatalitike ujore dhe me bazë dioksidi titani, e cila lufton grimcat ndotëse dhe i transformon në Kripëra të padëmshme.

SI FUNKSIONON? Proçesi fotokatalitik përdoret për pastrimin e ajrit duke ulur përqëndrimin e grimcave ndotëse që janë në atmosferë, nëpërmjet ndërveprimit të dioksidit të titanit dhe rrezeve diellore. Në mënyrë të veçantë fotokatalizimi neutralizon oksidin e azotit. Dioksidi i titanit në prani të dritës diellore arrin të tërheqë molekulat e ujit që janë në ajër në formë lagështire dhe së bashku me ujin kapen pluhurat e hollë (PM10), oksidi i azotit dhe grimcat e tjera ndotëse, deri sa kthehen në minerale. Produkti i cili sprucohet nëpërmjet pompës me ajër dhe me dy membrana me qëllim që të garanatojë shtresë homogjene në të gjithë sipërfaqen, është pa ngjyrë gjë e cila nuk ndryshon karakteristikat kromatike, parameterat e fërkimit dhe papërshkrueshmërinë në sipërfaqe. Ndërhyrjet mund të kryhennë asfalt, beton, kalldrëm ose në cfarëdolloj materiali poroz. Ideal për rrugë, pista bicikletash, parkime, zona portesh dhe aeroportesh, kënde sportive dhe i domosdoshëm për vënde të frekuentuara nga fëmijët: kënd lojrash, shkolla dhe zona industrialo-ushqimore.

Le të analizojmë specifikisht gamën e produkteve të ofruara:

SISTEM KALIMI PEDONAL REFLEKTUES

strisce pedonali stampatestrisce pedonali stampatestrisce pedonali stampatestrisce pedonalistrisce pedonalistrisce pedonali stampatestrisce pedonali stampateasfalto coloratoAsfalto con stampaasfalto stampato asfalto stampato

 

 

 

 

 

 

 

asfalto stampato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proçesi i stampimit të asfaltit zhvillohet në një kohë shumë të shkurtër, duke ofruar nivelin më të lartë të cilësisë. Përveç kësaj, siç tregohet në imazhet e mësipërme, ofrohet përdorimi i resinës foto-reflektuese, e cila nxjerr në pah praninë e vijave të këmbësorëve në errësirë. Kjo bën të mundur rritjen e konsiderueshme të nivelit të sigurisë, sidomos në rrugët urbane, dhe shmangjen e dëmeve të mëdha që ndryshe do të ishin të vështira për tu vëzhguar dhe parandaluar.

Për informacion të mëtejshëm mos hezitoni të na kontaktoni.