August 6, 2018

Mirëmbajtje Rrugësh

B&T Constructions ka disa kategori të makinerive të riciklimit të asfaltit dhe mirëmbajtjes së rrugëve:

Ngrohësi Infrared i Asfaltit :Riscaldatore ad infrarossi Ngrohësit infrared sigurojnë nxehjen e asfaltit ekzistues mbi dhe rreth zonës së riparimit mbi 150 ° C (e njëjta temperaturë me asfaltin e sapo prodhuar): në këtë temperaturë të lartë asfalti i zbutur mund të ripërpunohen. Pasi nxehet vazhdohet me riparimin: asfalti i vjetër do të punohet me një krëhër, duke lënë një “kornizë” të jashtme prej disa centimetrash për të krijuar një zonë të quajtur Caldo/Caldo. Për zonat e dëmtuara rëndë proçedohet me shtesa të vogla të asfaltit të ri, të mbajtur në një temperaturë që mund të punohet nëpërmjet Termokontenitorit tonë HotBox.

 

 

Ngrohësi Infrared HotBox
Termokontenitorët HotBox kryejnë funksionin e rëndësishëm të mbajtjes së asfaltit në temperaturë të përpunueshme dhe rigjenerimin e asfaltit të ftohtë si shkak i mos përdorimit të tij ose për shkak të temperaturave të ulëta. Hotbox kanë një kapacitet ngarkese prej 2 ose 4 ton dhe mund të furnizohen me Naftë ose Gaz Propan.

 

 

 

riparazione buche e manutenzione stradaleRicikluesi i Asfaltit KM T-2: Ricikluesi i asfaltit T-2 është në gjendje të prodhojë asfalt të ri nga materiali i riciklueshëm, qoftë asfalt i grimcuar ose i copëzuar. Përdorimi i KM T-2 lejon që të sigurohet një asfalt i përkryer i punueshëm që përputhet me standartet, me një reduktim të kostos të barabartë me ¼ e kostos së prodhimit të asfaltit në impiant.

 

 

crack jet II - Riparazione buche stradali

Makina e riparimit të të çarave: Makina Crack Jet II dhe MA-10 duhet të përdoren së bashku për të riparuar plasaritje dhe çarje rrugësh. E para ka një presion të lartë ajri i cili përveç pastrimit të asfaltit nga copëzat dhe mbeturinat, than lagështinë e pranishme dhe nxeh skajet e çara deri në 200 ° C. Kjo nxehje është me rëndësi thelbësore për hedhjen e mastikimit polimerik bituminoz të kryer nga MA-10, duke lejuar që shtresa e gomës të aderojë në mënyrë të përkryer për të mbyllur përgjithmonë të çarat.