August 3, 2018

Partneritete

bet constructions

TS Asfalti S.r.l.

I themeluar në vitin 2015, funksioni parësor i TS ASFALTI ishte promovimi i riciklimit të materialeve rrugore ekzistuese përmes metodave të ndryshme të ndërtimit, për të ruajtur burimet e kufizuara natyrore dhe për të zvogëluar shpenzimet. Kjo përpjekje vazhdon nëpërmjet edukimit, aleancave strategjike dhe partneriteteve në të dy nivelet e industrisë dhe agjencisë. Ekskluzivitet i KM International që prodhon pajisjet më të mira e cilësore në treg për mirëmbajtjen e asfaltit. KM International ka qenë në biznesin e riparimit dhe mirëmbajtjes së asfaltit për pothuajse tridhjetë vjet dhe përgjatë historisë së saj, KM International ka fituar dhe zhvilluar pika të forta që kanë nxitur reputacion botëror në industrinë e asfaltit siç është teknologjia infrared, standarti “Green” dhe “Gold” (premium për ekologjinë).

Ne jemi autoriteti kryesor në “proçesin infrared” të riparimit, të asfaltit të ricikluar.  Pavarësisht se çfarë ndodh me politikën, çështjet sociale dhe proçedurat ose ekonominë, një gjë është e sigurtë – SHQIPËRIA ka nevojë për rrugët e saj. Gjithkush e pranon se herët a vonë të gjitha rrugët duhet të mirëmbahen, ruhen e rehabilitohen dhe se metodat e përfaqësuara nga TS ASFALTI ofrojnë më pak kosto, më shumë cilësi dhe jetë të gjatë. Ne nuk shesim vetëm produktet dhe shërbimet për klientët tanë, por ofrojmë ekspertizë dhe siguri e cila vjen vetëm nga përvoja dhe ndershmëria tradicionale.

 

b&t Constructions

Asphalt Innovation LTD

Asphalt Innovation LTD, është partneri Maltez i kompanisë TS Asfalti S.r.l.
Ekskluziviteti në territorin e Maltës të makinerive të shpërndara në Itali dhe në Europë nga TS Asfalti, themeloi biznesin e tij në promovimin dhe shitjen e makinerive të riciklimit të asfaltit dhe riparimit të asfaltit duke përdorur teknologjinë infrared.

 

C.I.E.M Costruzioni Impianti Elettrici Meridionali S.r.l.

Që prej vitit 1968 C.I.E.M s.r.l harton dhe zbaton sisteme elektrike, sisteme fotovoltaike, impiante eolike dhe sisteme të telekomunikacionit në përgjithësi.

Gjithashtu projekton, zbaton dhe mirëmban rrjetet infrastrukturore: tubacione elektrike, telefonike, hidraulike, kanalizime dhe gazsjellëse

Më saktësisht C.I.E.M. S.r.l. konsiston në projektimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen për:

 • Impiant elektrik;
 • Impiant telefonik dhe radiofonik;
 • Impiant televiziv;
 • Impiant sigurie;
 • Impiant aeroportual;
 • Impiant autoriteti portual;
 • Impiant telekontrolli;
 • Impiant sinjalizues;
 • Impiant dërgimi i të dhënave në përgjithësi;
 • Impiant fotovoltaik;
 • Impiant eolik.

Gjithashtu kryhen punime në projektimin, zbatimimin dhe mirëmbajtjen për:

 • Sisteme elektrike;
 • Sisteme të telefonisë;
 • Sisteme hidrike;
 • Sisiteme kanalizimesh;
 • Ujësjellësa;
 • Sisteme gazsjellësi;
 • Sisteme metan-sjellësi.

B.D. Commerciale S.r.l.

Partner i TS Asfalti S.r.l. në shitjen dhe shpërndarjen e makinerive të riciklimit të asfaltit në jug të Italisë. Një partner i domosdoshëm për komunikimin dhe promovimin e pajisjeve të riparimit të asfaltit nëpërmjet teknologjive të reja.

 

 

 

 

 Cebic Urban Design S.r.l.

CEBIC Urban Design, autoriteti më i shquar për asfalt të stampuar, ka testuar produktet e tij ekskluzive në laboratorë e ANAS dhe është çertifikuar nga Universiteti i Bolonjës. Falë politikës së adaptuar të kompanisë, është gjithmonë një hap përpara në prodhimin dhe përdorimin e materialeve të avancuara për të siguruar qëndrueshmëri dhe siguri aty ku është më shumë e nevojshme.