Kontenitori dhe Rigjeneruesi HotBox i Asfaltit

Ruajtja dhe mbajtja e asfaltit në temperaturë të punueshme nuk do të jetë më një problem me Kontenitorin dhe Rigjeneruesin HOTBOX të asfaltit. Ka ndodhur shpesh herë me kompanitë e rrugëve për tu ndeshur me asfalt të ri që ftohet shpejtë (dhe për këtë arsye nuk është më i punueshëm apo i realizueshëm) për shkak Read more about Kontenitori dhe Rigjeneruesi HotBox i Asfaltit[…]