Rregullues gropash infrared me performancë të lartë për mirëmbajtjen e rrugëve

Rregullues gropash infrared – Teknologji inovative e afirmuar nga KM International – TS Asfalti – B&T Constructions. Asfalti është material i cili i nënshtrohet një konsumimi të përditshëm, gërvishtjeve dhe agjentëve atmosferikë. Ndaj, kujdesi dhe mirëmbajtja e tij janë të domosdoshme për të shmangur përkeqësimin e zonës që i nënshtrohet dështimit, gjë që mund të Read more about Rregullues gropash infrared me performancë të lartë për mirëmbajtjen e rrugëve[…]

Rregullues gropash infrared – Ripërdor, Rigjeneron dhe Riparon

Rregullues inovativ gropash asfalti. Një demonstrim i shkurtër rreth funksionimit të Ngrohësve tanë infrared të asfaltit. Mekanizmi është shumë i thjeshtë: Ripërdor, Rigjeneron dhe Riparon! Frezimi në të ftohtë është një mekanizëm shumë i shtrenjtë për ndërhyrje në mirëmbajtjet e rrugëve. Ndërkohë që frezimi në të nxehtë nëpërmjet teknologjisë infrared është zgjidhja ideale për ndërhyrje Read more about Rregullues gropash infrared – Ripërdor, Rigjeneron dhe Riparon[…]